Workshops & Lezingen
Wij verzorgen ervaringsgerichte workshops en lezingen. Ervaringsgericht wil zeggen dat de deelnemers actief mee doen tijdens een workshop.
Theorie rond een thema wordt afgewisseld met oefeningen of demonstraties.

Voorbeelden zijn:
– Het vormgeven van gezonde relaties
– Hoe vindt verandering en groei plaats?
– Emoties
– Identiteit
– Vergeving
– Verbinding en ontmoeting met jezelf, de ander en God
– Gods nabijheid ervaren met de ogen van je hart
– Godsbeeld en je persoonlijk geloof

Heb je zelf een ander onderwerp waar je graag een lezing over wilt horen, neem dan contact met ons op.

Themadag over grenzen. Download hier de flyer voor meer informatie of klik op onderstaande afbeeldingen.
Bij voldoende belangstelling herhalen we deze themadag. Laat via mail weten als je hiervoor belangstelling hebt.


Make up workshop foto

Make up workshop foto